ท่านสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวกับ www.ภูเก็ตต้องชนะ.com หากจำรหัสผ่านไม่ได้สามารถตั้งค่าใหม่ได้ด้วยปุ่ม ลืมรหัสผ่านด้านล่าง

สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus

 • สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นเอกสาร ทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.com
 • ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ
 • คณะกรรมการอันมีรายชื่อด้านล่างทำการรับรองสถานประกอบการที่พนักงานจำนวน70% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa)
 • สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 • สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้
 • สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate
 • คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็ปไชท์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ recommended list
 • องค์กรยอมรับเงื่อนไข ไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือพนักงานที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ไปสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว
 • ในอนาคตหากมีการรับพนักงานใหม่ องค์กรจะยังคงรักษาสัดส่วนพนักงานที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 70% โดยนำพนักงานไปรับวัคซีนก่อนปฏิบัติงาน